הרקע של זכויות האדם

הסיפור של זכויות האדם הוא דרמה של מאבק מתמשך והתקדמות קבועה, לעיתים נגד סיכויים קלושים. עם זכויות האדם מגיע שלום והדרך לחופש אמיתי.

לכן חשוב להבין את הנושא מנקודת המבט ההיסטורית שלו, מסורת שמתפרסת מעל ל-2,500 שנה:

בשנת 539 לפנה"ס: הצהרת כורש – נחשבת להצהרת זכויות האדם הראשונה בהיסטוריה, גליל החימר מכיל את ההצהרות של כורש הגדול על חופש ושיוויון. הוא היה המלך הראשון של פרס.

1215: המגנא קרטא – כללה זכויות אדם חדשות והציבה את המלך בכפוף לחוק.

1628: העצומה לזכויות – קבעה את הזכויות והחירויות של האנשים בניגוד לכתר הבריטי.

1776: הכרזת העצמאות של ארצות הברית – מכריזה על הזכות לחיים, לחירות והחיפוש אחר אושר.

1787: החוקה של ארצות הברית של אמריקה – יוצרת את החוק הבסיסי של מערכת הממשל הפדרלית של ארה"ב ומגדירה את הזכויות הבסיסיות של האזרחים.

1789: ההצהרה של זכויות האדם ושל האזרחים בצרפת – קבעה שכל האזרחים שווים בעיני החוק.

1791: מגילת הזכויות של ארצות הברית – מגבילה את הכוחות של הממשלה הפדרלית ומגינה על זכויות כל האזרחים, תושבים ומבקרים בשטח ארצות הברית.

1864: ועידת ז'נבה הראשונה – קבעה תקנים לחוק בין-לאומי.

1948: ההצהרה האוניברסלית של זכויות האדם – כתב הזכויות הראשון המצהיר על 30 הזכויות להן זכאי כל אדם.
הרקע של זכויות האדם